Bedrijf

Benedicty Language Services

De eigenaar van ons vertaalbureau, Gergely Benedicty, studeerde germanistiek en neerlandistiek aan de Faculteit der Letteren van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest. Hij behaalde in 2002 een master in het vertalen en tolken met specialisatie in sociale en economische wetenschappen aan het Instituut voor Tolken en Vertalen van ELTE, Boedapest. Sinds 2003 is hij conferentietolk (European Master in Conference Interpreting/EMCI).

Sinds 2003 is hij geaccrediteerde freelancetolk van de Europese Instellingen. Vanaf 2010 tot 2015 was hij ambtenaar en conferentietolk van het Europees Parlement. Hij houdt zich met economische en juridische vakvertaling en met tolken sinds 1998 bezig.

Wij verzorgen voornamelijk economische en juridische vakvertalingen. We bieden ook tolkendienst en proefreading aan en vervaardigen gewaarmerkte vertalingen van bedrijfsdocumenten voor officiële doeleinden.

We garanderen U vertalingen van onberispelijke kwaliteit door uitsluitend samen te werken met ervaren collega’s met officiële vertaal- en tolkopleiding en door strikte controle ten opzichte van taalgebruik en vertaaltechniek.

HU
EN
DE
NL